เอ.พี.อิเล็คทริค

จำหน่ายอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด อาทิ Inverter, PLC, Servo Drive,
Touch Screen, Power Module, Battery, Senser, เครื่องฉีดพลาสติก, CNC

 

ช่องทางการติดต่อ