อีเมอร์เจนซี่ (01)

 

           อีเมอร์เจนซี่ (01)

                        ( 22 มิล )
              Ui AC660V / Ith 10A
                 มี 2 สี เขียว / แดง
 
                ราคา   65   บาท
                        สินค้าใหม่
                          สินค้ามีจำนวน
 
        
                                                              สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BEE9594
                                                                 โทรศัพท์  :  08-78289594 , 094-7414375