IIC I2C ( Interface Board )


                IIC I2C

                         Interface Board

 
                      ราคา   30   บาท
                        สินค้าใหม่
                       สินค้าคงเหลือ 10 ตัว
 
        
                                                              สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BEE9594
                                                                 โทรศัพท์  :  08-78289594 , 094-7414375