Magnetic Contactor


  • S-N10 (220-240VAC 50Hz) (230-240VAC 60Hz) lth = 20A ราคา 480 บาท สินค้าใหม่ , มือสอง สินค้าเหลือ 10 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 094741...

  • A58L-0001-0258/AP10 ( Hitachi ) AC3-2-3-2 AC500V Coil 100v 50Hz 100-110 60Hz ราคา 1,800 บาท สินค้ามือสอง สินค้าเหลือ 1 ตัว ...

  • FMC-OASZ42(2a2b) ( FUJI ) Coil 100v 50Hz 100-110 60Hz ราคา 2,000 บาท สินค้ามือสอง สินค้าหมด สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 ,...