SN04-N

 

    SN04-N ( RiKO )

        BN : 10-30VDC
        BK :  NPN  NO
        BU :  0V
        ราคา   250   บาท   
              สินค้าใหม่
       สินค้าคงเหลือ  30  ตัว

      
                                                                     สนใจสินค้า ติดต่อ : BEE9594
                                                                        โทรศัพท์  :  08-7828-9594