Power Module

Part No.

  Price 

Vendor

QM50DY-2H

950.00

MITSUBISHI

DDB6U104N16RR

1,500.00

eupec

PM50CSD060

2,500.00

MITSUBISHI

BSM10GD120DN2E3224

1,500.00

eupec

BSM15GP120

1,300.00

eupec

CM30E3Y-24

800.00

MITSUBISHI

DF40AA160

1,500.00

SanRex

DP100D1200T101702

3,500.00

Danfoss

DP10F1200T101625

1,800.00

Danfoss

DP10H1200T101618

1,800.00

Danfoss

DP15F1200T101624

1,800.00

Danfoss

DP15H1200T101617

1,800.00

Danfoss

MG75Q2YS1

950.00

TOSHIBA

P270F1001

2,500.00

 

P270F1055

2,500.00

 

PM10RSH120

1,300.00

MITSUBISHI

SKD33/16

550.00

SEMIKRON

6MBP150RA120

8,500.00

FUJI

QM30HA-H

650.00

MITSUBISHI

TM25T3A-H

2,300.00

MITSUBISHI

6DI50B-050

1,500.00

FUJI

PAH15016CM

 1,200.00

NI

MIG30J103H

 1,700.00

TOSHIBA

MP6101

1,200.00

TOSHIBA

QM150DY-H

1,800.00

 

6DI50A-060

1,800.00

 

MG30G2CL3

1,200.00

 

MG50G2CL2

1,500.00

 

EVK31-050

1,200.00

 

EVL31-050

1,800.00

 

QM150DX-H

2,800.00

 

CVM40BB160

950.00

 

PM10CSJ060

1,300.00

 

PM20CSJ060

1,800.00

 

PM20CHA060

1,800.00

 

MG50J6ES1

1,300.00

 

6MBI20F-060

1,000.00

 

MG30G6EL1

1,300.00

 

6D50A-120ELX

3,000.00

 

MG300Q2YS50

1,500.00

 

MG25J6ES40

1,200.00

 

CM150DU-12F

1,500.00

 

2RI60E-080

800.00

 

MCC95-16I01B

1,300.00

 

6DI15S-050

550.00

 

CM75DU-12F

1,200.00

 

 • 6DI50A-060

 • 6DI50B-050

 • 6MBI50J-120A

 • 2MBI50N-060

 • 2MBI300N-060

 • 2MBI300P-140

 • 1MBI200U4H-120L-50

 • CM20MD1-12H

 • DDB6U104N16RR

 • DP10F1200T101625

 • DP10F1200T101618

 • DP15H1200T101617

 • P080A2004

 • P270F1001


 • IMG_5533.JPG


 • P270F1001.JPG
  P270F1001 ( tyco )ราคา 2,500 บาท สินค้ามือสอง


 • PRX

 • NI
  PAH1008CF ( NI ) ราคา 1,850 บาท สินค้าใหม่ สินค้ามีจำนวน สนใจสินค้า ติดต่อ LINE : BEE9594,094-7414375 ...

 • IMG_1638.JPG
  1DI15A-060 A50L-0001-0179/15A ( FUJI ) ราคา 550 บาท สินค้าใหม่ สินค้ามีจำนวน สนใจสินค้า ติดต่อ : 09474...

 • IMG_1632.JPG
  1DI30A-060 A50L-0001-0179/30A ( FUJI ) ราคา 750 บาท สินค้าใหม่ สินค้ามีจำนวน สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947...

 • IMG_5503.JPG
  1DI15S-050 6X15A 500V ( FUJI ) ราคา 550 บาท สินค้าใหม่ สินค้ามีจำนวน สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375...

 • 6DI75A-060 6X75A 600V ( FUJI ) ราคา 1,650 บาท สินค้าใหม่ สินค้ามีจำนวน สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414...

 • MG20G6EL1 20Ax6 450V ( TOSHIBA ) ราคา 950 บาท สินค้าใหม่ สินค้ามีจำนวน สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375...

 • 6MBP20JB060 20A 600V ( FUJI ) ราคา 4,350 บาท สินค้าใหม่ สินค้ามีจำนวน สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414...

 • 6DI50A-060 6X50A 600V ( FUJI ) ราคา 1,350 บาท สินค้าใหม่ สินค้ามีจำนวน สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947...

 • EVL31-060 100A 600V ( FUJI ) ราคา 1,350 บาท สินค้าใหม่ สินค้ามีจำนวน สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414...

 • MG15G6EL1 15Ax6 450V ( TOSHIBA ) ราคา 850 บาท สินค้าใหม่ สินค้ามีจำนวน สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375...

 • MG30G1BL3 30A ( TOSHIBA ) ราคา 550 บาท สินค้ามือสอง สินค้าเหลือ 3 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414...

 • J2S-Q01A-D ( MITSUBISHI ) ราคา 1,350 บาท สินค้ามือสอง สินค้าเหลือ 1 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 094741437...

 • 2MBI150U4B-120-50 150A 1200V ( FUJI ) ราคา 1,350 บาท สินค้ามือสอง สินค้าเหลือ 1 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ...

 • PM50RHA060 50A 600V ( MITSUBISHI ) ราคา 1,550 บาท สินค้ามือสอง สินค้าเหลือ 1 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ...

 • ME701602 ( PRX ) ราคา 350 บาท สินค้ามือสอง สินค้าเหลือ 1 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BE...

 • 6MBI8L-120 8Ax6 1200V ( FUJI ) ราคา 450 บาท สินค้ามือสอง สินค้าเหลือ 1 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 09...

 • PS22056 ( MITSUBISHI ) ราคา 580 บาท สินค้ามือสอง สินค้าเหลือ 1 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BE...

 • CM10MD-24H ( MITSUBISHI ) ราคา 850 บาท สินค้ามือสอง สินค้าเหลือ 1 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , B...

 • D45XT160 ( SHINDENGEN ) ราคา 620 บาท สินค้ามือสอง สินค้าเหลือ 1 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BEE...

 • J2-Q24A-B ( MITSUBISHI ) ราคา 1,850 บาท สินค้ามือสอง สินค้าหมด สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BEE959...

 • J2-Q04A-B-W ( MITSUBISHI ) ราคา 1,650 บาท สินค้ามือสอง สินค้าหมด สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BEE95...

 • J2-Q03A-H ( MITSUBISHI ) ราคา 1,550 บาท สินค้ามือสอง สินค้าหมด สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BEE959...

 • J2-Q03A-F ( MITSUBISHI ) ราคา 1,550 บาท สินค้ามือสอง สินค้าหมด สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BEE95...

 • J2-Q05B-F ( MITSUBISHI ) ราคา 3,950 บาท สินค้ามือสอง สินค้าหมด สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BEE95...

 • J2-Q06B-G ( MITSUBISHI ) ราคา 5,650 บาท สินค้ามือสอง สินค้าหมด สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BEE959...

 • PVC75-16 SA529430-02 ( FUJI ) ราคา 1,250 บาท สินค้ามือสอง สินค้าเหลือ 3 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947...

 • 6MBP50RS120 50A 1200V ( FUJI ) ราคา 1,550 บาท สินค้ามือสอง สินค้าเหลือ 3 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947...

 • QM75DY-H ( MITSUBISHI ) ราคา 980 บาท สินค้าใหม่ สินค้าเหลือ 2 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BEE95...

 • QM150DY-H ( MITSUBISHI ) ราคา 1,050 บาท สินค้าใหม่ สินค้าเหลือ 3 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BEE...

 • QM50TX-H ( MITSUBISHI ) ราคา 1,950 บาท สินค้าใหม่ สินค้าเหลือ 2 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , BEE9...

 • 7MBP75RA120-05 75A 1200V ( FUJI ) ราคา 2,250 บาท สินค้าใหม่ สินค้าเหลือ 1 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947...

 • J2-Q06B-F ( MITSUBISHI ) ราคา 5,850 บาท สินค้าใหม่ สินค้าเหลือ 1 ตัว สนใจสินค้า ติดต่อ : 0947414375 , ...